Lúa giống Thái Bình - Thương hiệu Việt - Chất lượng quốc tế

Video

Liên kết website

 • BC15 new
 • TBR-1 new
 • TBR36 new
 • TBR225 new
 • Lúa giống TBR-1
 • Lúa giống BC15
 • Lúa giống TBR45
 • Lúa giống TBR36
 • Lúc giống TBR225
 • Giống lúa Thái Xuyên 111
 • Ngô VS36
 • Gạo Thơm Thái Bình 1
Tin tức mới
Thu hút doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ: Đừng xã hội hóa trên giấy!

Thu hút doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ: Đừng xã hội hóa trên giấy!

KTNT - Áp dụng khoa học công nghệ được coi là giải pháp then chốt để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho các sản phẩm nông sản. Nhưng hiện nay, công tác nghiên cứu chủ yếu phụ thuộc vào các đơn vị nghiên cứu công lập, chưa thu hút được nh...

Sản phẩm mới
Giống lúa Đông A1

Giống lúa Đông A1

Là giống lúa thuần do Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình chọn tạo

Tư vấn mới
NH?P MÃ AN NINH
Sản phẩm mới
 • Giống lúa Đông A1
 • Giống lúa OM 8017
 • GIỐNG LÚA TBR225
 • Gạo Thơm Thái Bình 1
Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình

Số 36 phố Quang Trung - TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình
Tel: (84.36) 3 830 613 - (84.36) 3 830 560 - Fax: (84.8) 3 837 639 
Email: seeds-co@hn.vnn.vn 
Website: www.thaibinhseed.com.vn