Lúa giống Thái Bình - Thương hiệu Việt - Chất lượng quốc tế

Liên kết website

 • Giống lúa Thái Xuyên 111
 • Ngô VS36
 • Gạo Thơm Thái Bình 1
 • Lúa giống TBR-1
 • Lúa giống BC15
 • Lúa giống TBR45
 • Lúa giống TBR36
 • Lúc giống TBR225
Tin tức mới
Hội thảo đầu bờ giới thiệu giống lúa TBR225 và giống TBR117 tại huyện Thanh Oai

Hội thảo đầu bờ giới thiệu giống lúa TBR225 và giống TBR117 tại huyện Thanh Oai

Sáng 16/9, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần giống cây trồng Thái Bình (TCS) tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa thuần TBR225 và TBR117 tại HTX nông nghiệp Tam Hưng huyện Thanh Oai.

Sản phẩm mới
Giống lúa OM 8017

Giống lúa OM 8017

Giống lúa OM 8017 được Viện lúa ĐBSCL nhượng quyền khai thác kinh doanh cho Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình ngày 25/11/2013

Tư vấn mới
NHẬP MÃ AN NINH
Sản phẩm mới
 • Giống lúa OM 8017
 • GIỐNG LÚA TBR225
 • Gạo Thơm Thái Bình 1

Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình

Số 36 phố Quang Trung - TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình
Tel: (84.36) 3 830 613 - (84.36) 3 830 560 - Fax: (84.8) 3 837 639
Email: seeds-co@hn.vnn.vn
Website: www.thaibinhseed.com.vn, www.thaibinhseed.com