Lúa giống Thái Bình - Thương hiệu Việt - Chất lượng quốc tế

Video

Liên kết website

  • BC15 new
  • TBR-1 new
  • TBR36 new
  • TBR225 new
  • Giống lúa Thái Xuyên 111
  • Ngô VS36

Giống lúa thuần TBR36, TBR45 và ĐH18 phát huy hiệu quả ở xã Phú Minh

Vừa qua tại xóm Mom, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình), đã tổ chức đánh giá kết quả mô hình trình diễn các giống lúa thuần mới của Công ty giống cây trồng Thái Bình trong vụ mùa 2012.


Giống lúa thuần ĐH18
Vụ mùa năm 2012, UBND xã đã phối hợp với Công ty giống cây trồng Thái Bình đưa về cho bà con xóm Mom các loại giống lúa thuần có năng xuất cao, chất lượng gạo ngon, bằng hình thức đầu tư trả chậm cho nông dân các giống lúa: TBR36, TBR45 và ĐH18. Qua quá trình triển khai và tổ chức thực hiện cho thấy các giống lúa này có triển vọng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái, khí hậu, đất đai và kinh nghiệm thâm canh của người dân.

Về chỉ tiêu sinh trưởng, cây mạ cấy xuống gặp thời tiết bất thuận nhưng cây lúa vẫn sinh truởng và phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, tập trung, trỗ đòng thoát nhanh, bộ lá đứng, cứng không bị đổ ngã. Thời gian sinh trưởng của 2 giống lúa TBR36 và TBR45 có thời gian sinh trưởng tương đương giống đối chứng khang dân 18 là 120 ngày. Còn giống ĐH18 có thời gian sinh trưởng giống đối chứng là 5 ngày (130 ngày).

Chỉ tiêu hình thái và tính chống chịu: Giống TBR45 có dạng hình cây gọn, thân cứng, bộ lá rầy, sạch sâu bệnh, hạt to màu vàng sáng. Giống ĐH18 có chiều cao cây từ 110 – 125cm, đẻ nhánh trung bình, thân to, lá đòng đứng và cứng, hạt thon nhỏ, xếp xít trên bong bình quân 700 - 750hạt/bông. Giống TBR36 có dạng hạt màu nâu nhạt. Nhờ chăm sóc đúng lúc, đúng cách, bón phân cân đối nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Qua đánh giá thực tế 2 giống lúa TBR45 và TBR36 cho kết quả cao với năng suất giống lúa TBR45 đạt 76tạ/ha, giống lúa TBR36 đạt 60-65tạ/ha. Riêng giống ĐH18 vượt trội hơn cả đạt 90 tạ/ha, được bà con đánh giá cao và triển vọng. Ông Nguyễn Trọng Lê – PCT UBND xã Phú Minh nhận xét: Qua hội thảo cho thấy 3 giống lúa thuần TBR36, TBR45 và ĐH18 của Công ty giống cây trồng Thái Bình thích nghi với đồng đất tại địa phương, khả năng chống được các bệnh như đạo ôn, khô vằn, rầy nâu…chất lượng gạo ngon, cơm dẻo. Trong thời gian tới rất mong Công ty giống cây trồng Thái Bình quan tâm hơn nữa để xã Phú Minh nhân rộng các giống lúa thuần này ra diện rộng trên tất cả các xóm.

Đình Thủ 

Các tin khác
NH?P MÃ AN NINH
Sản phẩm mới
  • Giống lúa Đông A1
  • Giống lúa OM 8017
  • GIỐNG LÚA TBR225
  • Gạo Thơm Thái Bình 1
Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình

Số 36 phố Quang Trung - TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình
Tel: (84.36) 3 830 613 - (84.36) 3 830 560 - Fax: (84.8) 3 837 639 
Email: seeds-co@hn.vnn.vn 
Website: www.thaibinhseed.com.vn