Lúa giống Thái Bình - Thương hiệu Việt - Chất lượng quốc tế

Video

Liên kết website

 • BC15 new
 • TBR-1 new
 • TBR36 new
 • TBR225 new
 • Lúa giống TBR-1
 • Lúa giống BC15
 • Lúa giống TBR45
 • Lúa giống TBR36
 • Lúc giống TBR225
 • Giống lúa Thái Xuyên 111
 • Ngô VS36
 • Gạo Thơm Thái Bình 1

Giống Đậu Tương DT84

Giống DT 84 sinh trưởng 85 - 90 ngày, cây cứng, bộ lá gọn có màu xanh đậm.ĐẶC ĐIỂM CỦA GIỐNG :
Đặc điêm giống: Thời gian sinh trưởng: 85-90 ngày.

Cây cứng, bộ lá gọn có màu xanh đậm. Hoa tím, lông trên quả và thân màu vàng, vỏ quả khi chin màu vàng. Hạt to tròn, màu vàng tươi, ít nứt, P1000 hạt 160-180 gam. Kháng bệnh đốm nâu ở vụ Đông.
Năng suất: Vụ Hè thu: 2,0-3,5 tấn/ ha; Vụ Xuân và vụ Thu đông: 1,5- 2,5 tấn/ha

Các tin khác</